วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจัดทำโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ณ วัดหนองสุ่ม นำโดยท่านนายกเกษม อ่อนตา ท่านปลัดศุภสัณห์ ช่วยบุญ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่นที นิลเทียร ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 หัวหน้าสายวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจัดทำโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ณ วัดหนองสุ่ม นำโดยท่านนายกเกษม อ่อนตา ท่านปลัดศุภสัณห์ ช่วยบุญ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่นที นิลเทียร ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 หัวหน้าสายตรวจตำบลห้วยชัน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสุ่ม ประชาชน จิตอาสา อถล. อสม.

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2561 อบต.ห้วยชัน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชัน2,จิตอาสา,อสม.,อถล. จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยห้วใจ” ปลูกต้นทองอุไร และกิจกรรมแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชัน2

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ห้วยชัน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ห้วยชัน 1 ,อสม. ,อถล. ,ผู้สูงอายุ ,ประชาชน จัดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ รพ.สต.ห้วยชัน 1 ให้ความรู้ กล่าวคำปฏิญาณตน การจัดการขยะตามหลัก 3 ช และทำความสะอาดตลาดบ้านคูเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 11 มกราคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมอบของขวัญปีใหม่ 2562 บ้านพอเพียงชนบท จังหวัดสิงห์บุรี มหกรรมขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2 ณ สวนรุกขชาติคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ห้วยชัน ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยชัน 2 ระดมจิตอาสาร่วมกิจกรรม"ทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ทำความสะอาด 5ส. 3เก็บ 3 โรค เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ตำบลห้วยชัน ในวันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...