วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการสนับสนุนเกษตรปลอดภัยให้ได้ผลดี ณ ศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ การจัดการขยะในครัวเรือนตามหลักการ 3ช และมอบถังขยะเปียกครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบไปด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน อสม. และ อถล. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปากแรต หมู่ที่ 5

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ร่วมกับโรงเรียนในตำบลห้วยชันและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยชัน จัดโครงการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลห้วยชัน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก เมืองโบราณบ้านคูเมือง ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม และการแสดงอื่นๆอีกมากมายชมคอนเสริตจากศิลปินนักร้องดัง  ณ บริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุร จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน นำโดยท่านนายกเกษม อ่อนตา ท่านปลัดศุภสัณห์ ช่วยบุญ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาตำบล ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ " สายธารแห่งประวัติศาสตร์ เมืองโบราณบ้านคูเมือง" วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ สวนรุกขชาติคูเมือง โดยการจัดงานดำเนินการตาม "แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง" ไม่ใช้โฟม ไม่ใช้ถุงพลาสติก ให้ผู้สูงอายุและผู้มาร่วมงานทุกคนนำปิ่นโต ภาชนะสำหรับใส่อาหาร ถุงผ้า ตะกร้า มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...